Home  |  About Us  |  Information  |  Programs  |  Activities  |  Photos  |  Contact Us

Activities   

 

 

 

7h30 - 8h00

:

Nhận trẻ - Thể dục buổi sáng

 

8h00 - 8h30

:

Ăn sáng

 

8h40 - 9h10

:

Tiết 1

 

9h10 - 9h15

:

Vận động thư giãn

 

9h15 - 9h45

:

Tiết 2

 

9h45 - 10h00

:

Ăn nhẹ

 

10h00 - 11h00

:

Tham gia hoạt động vui chơi

 

11h00 - 12h00

:

Ăn trưa

 

12h00 - 14h15

:

Ngủ trưa

 

14h15 - 14h30

:

Vệ sinh - dọn dẹp

 

14h30 - 15h00

:

Học năng khiếu

 

15h00 - 15h30

:

Ăn xế

 

15h30 - 16h00

:

Vệ sinh trẻ

 

16h00 - 16h30

:

Rèn luyện kỹ năng

 

16h30 - 17h00

:

Trả trẻ

Vận động thư giãn giữa giờ: Vận động thể dục hoặc vận động âm nhạc (15 phút)
 


       

 

7:30 - 8:00

:

Drop-off, morning exercise

 

8:00 - 8:30

:

Breakfast

 

8:30 - 9:00

:

First period

 

9:00 - 9:15

:

Breaktime

 

9:15 - 9:45

:

Second period

 

9:45 - 10:00

:

Snack

 

10:00 - 11:00

:

Morning playtime

 

11:00 - 12:00

:

Luncheon

 

12:00 - 14:15

:

Lunch nap

 

14:15 - 14:30

:

Clean up

 

14:30 - 15:00

:

Learning skill (music, aerobic, computer)

 

15:00 - 15:30

:

Late snack

 

15:30 - 16:00

:

Kids' Clean up

 

16:00 - 16:30

:

Skill practices

 

16:30 - 17:00

:

Pick-up

Half day break includes exercise or aerobic (15 minutes)
 

   
   

©2006 Nemo Children School. All rights reserved.