Seahorse Class   Clownfish Class   Dolphin Class   Whale Class

<<  Back to Programs

Dolphin Class     

 

 

Chương trình cho lớp Dolphin của trẻ từ 4-5 tuổi chú trọng đến sự phát triển toàn diện của trẻ.  Đây cũng là lớp bắt đầu chuẩn bị cho trẻ làm quen với chương trình và môi trường cấp Một. 

Chúng tôi chú trọng đến việc vui học để tạo sự ham mê học hỏi ở trẻ.  Dựa vào thói quen và tính cách của từng trẻ, các bài học sẽ được áp dụng phù hợp  để thúc đẩy cho việc học của các em sau này một cách tốt nhất.


Your child will enjoy the individual attention provided with a small class size.

Your child will enjoy educational field trips and school presentations, which are provided to enhance the curriculum. Curriculum is integrated with elementary programs.

You will enjoy regular communication with teachers so that you are informed about every facet of your child's day.

Your child will learn more effectively in a safe, familiar environment.
 

<< Back to Programs

 
 

©2006 Nemo Children School. All rights reserved.