Seahorse Class   Clownfish Class   Dolphin Class   Whale Class

<<  Back to Programs

Clownfish Class     

 

 

Ở lứa tuổi này, các em sẽ được rèn luyện các kỹ năng giao tiếp xã hội và nâng cao tính tự lập, tự tin, dạn dĩ và lễ phép.

Các kỹ năng từ ngữ, âm nhạc, hội họa, khả năng nhận biết màu sắc, kích thước..v.v.. sẽ được nâng cao bằng các chương trình vui chơi, các giờ học vui nhộn bằng cả  hai ngôn ngữ Việt-Anh.

Các trò chơi, bài học để kích thích trí tò mò, tìm hiểu của trẻ được chú trọng ở lớp Clownfish này.


Whole-group activities develop social skills, such as sharing, listening and cooperation.

Your child will continue learning with vocabulary, letters, words, music, colors, shapes, art, measure... in both

Vietnamese and English.

Your child will further develop independent learning skills with our hands-on experiences.

Thematic units encourage curiosity, self-direction and confidence.

 

<< Back to Programs

 
 

©2006 Nemo Children School. All rights reserved.