Seahorse Class   Clownfish Class   Dolphin Class   Whale Class

<<  Back to Programs

Seahorse Class     

 

 

Ở lớp Seahorse cho trẻ 16 tháng tuổi – 3 tuổi, các họat động vui chơi có đề tài sẽ khuyến khích trẻ tìm hiểu về thế giới xung quanh, tập cho trẻ tính tự lập, tác phong dạn dĩ, tự tin và lễ phép.

Chúng tôi kết hợp giáo dục và dinh dưỡng để bảo đảm thể chất và sức khỏe cho trẻ.

Mỗi học kỳ, truờng sẽ tổ chức chương trình học và các họat động đặc biệt để dạy trẻ nhận biết và phân biệt màu sắc, hình dạng, kích thước, phát triển ngôn từ cho trẻ qua nội dung chủ điểm bằng 2 ngôn ngữ Việt-Anh.


Our classrooms and lesson plans for 16 months to 3 years old are packed with activities to encourage questions, confidence, interaction and most of all, discovery.

Our program strikes a balance between the nurturing care children received as infants and toddlers and the growing structure and independence that will define their school years.

Each quarter, we introduce a special project, using dolls, balls, toys, objects and puppets, to encourage deeper exploration of a specific topic over time in both Vietnamese and English.

 

<< Back to Programs

 
 

©2006 Nemo Children School. All rights reserved.