About Us

Information

Programs

Activities

Photos

Contact Us


Trường Mầm Non Nemo trước đây tọa lạc tại 14V Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại trường đã dời về địa chỉ mới tọa lạc tại số 216 Phan Văn Hân, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Trong 7 năm hoạt động cho đến thời điểm hiện tại, trường chúng tôi luôn đạt được mục tiêu ban đầu đã đề ra là trang bị và đào tạo cho trẻ đạt được tư chất tốt nhất. Toàn bộ quá trình đào tạo nhắm tới việc phát triển tính cách trẻ theo hướng tích cực nhất, cũng như chuẩn bị làm quen với môi trường học cấp Một.

The Nemo Children School was located at 14V Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City. Recently, school is moved to new location at 216 Phan Van Han Street, 17 Ward, District Binh Thanh, Ho Chi Minh City. For the past of 7 years until present time, the school always success with our goal is to educate children necessary skills and to improve themselves in very best ways. The entire educational process is aimed at developing children to their full capacity and preparing them for the primary school environment.

   
   

©2006 Nemo Children School. All rights reserved.